آینده

خب پر واضحه که من دلم میخواد چه کارهایی توی زندگیم بکنم.
ده ساله دارم بدون وقفه فیزیک میخونم . وقتشه کمی استراحت کنم و برم سراغ کارهایی که همیشه دوست داشتم تجربه شون کنم و فرصت نشده ... و بعد دوباره به فیزیک برگردم . و این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم.
دنیای رقابت ها و بدو بدو کردن ها رو هم رها میکنم و یه مدت به خودم میرسم ... هرچند فیزیک هم بخشی از همین به خود رسیدن هاست . باید جور دیگری به خودم برسم :)


پ.ن :
مقاله هام گم شدن :))) لعنتی اون همه محاسبه انجام داده بودم :سووووت 

منبع این نوشته : منبع
فیزیک