سی‌ام

برای آدمایی که دوستشون داشتم از صمیم قلبم آرزوهای خوب کردم و تبریک عید گفتم بهشون . 

امسال رو دوست داشتم . خواستم به آدم‌هایی که دوستشون دارم توجه بیشتری کنم. 


الانم وقتشه سی‌ام اسفند رو ثبت کنم . نمیاد دیگه تا چهار سال دیگه :) 


منبع این نوشته : منبع